کارشناسی ارشد مدیریت 91 (مدیران آینده)

وبلاگ داوطلبان،علاقمندان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت

ترتيب علاقه

كدمحل تحصيل

رتبه داوطلب

آخرين رتبه قبولي

دانشگاه

1

1828

8

6

مديريت مالي دانشگاه تهران روزانه

2

1829

11

18

مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي روزانه

3

1830

11

24

مديرت مالي دانشگاه علامه طباطبايي روزانه

4

1775

11

22

مديريت بازرگاني دانشگاه تهران روزانه

5

1781

9

31

مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي گرايش بازاريابي روزانه

6

1782

9

44

مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي گرايش بازاريابي بين المللي روزانه

7

1785

10

46

مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبايي گرايش بازاريابي روزانه

8

1786

9

38

مديريت بازرگاني دانشگاه علامه  گرايش بازاريابي بين المللي روزانه

9

1831

5

91

مديريت مالي دانشكده علوم اقتصادي روزانه

10

1789

2

33

مديريت بازرگاني دانشگاه فردوسي مشهد گرايش بازرگاني بين الملل روزانه

11

1824

25

55

مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه شهيد بهشتي روزانه

12

1822

22

13

مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه تهران روزانه

13

1838

16

14

مديريت اجرايي دانشگاه علم و صنعت روزانه

14

1825

23

42

مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه علامه طباطبايي روزانه

15

1774

9

40

مديريت بازرگاني دانشگاه تربيت مدرس روزانه

16

1827

5

23

مديريت مالي دانشگاه اصفهان روزانه

17

1837

16

12

مديريت اجرايي دانشگاه علامه طباطبايي روزانه

18

1787

5

49

مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبايي گرايش مديريت بيمه روزانه

19

1788

7

56

مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبايي گرايش مديريت تحول روزانه

20

1820

19

18

مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس روزانه

21

1790

2

52

مديريت بازرگاني دانشگاه فردوسي مشهد گرايش تحول روزانه

22

1839

5

22

مديريت اجرايي دانشگاه يزد گرايش مديريت توليد و عمليات روزانه

23

1795

58

10

مديريت دولتي دانشگاه تهران روزانه

24

1807

50

14

مديريت صنعتي دانشگاه تهران روزانه

25

1809

3

11

مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي گرايش تحقيق در عمليات روزانه

نکته مهم:

 

 

 

 

 

رتبه ها بر اساس انتخابهاي هر كد رشته محل توسط داوطلبان تعيين گرديده است ؛ اگر دقت كنيد مي بينيد كه مثلا رتبه داوطلب در انتخاب اول او 8 است ؛ در حاليكه رتبه آزمون وی 13 است. به طور مثال در رشته مدیریت مالی روزانه آخرین ظرفیت پذیرش ۱۸ آمده است » اما در واقع این آخرین رتبه ۲۴ بوده است . پس رتبه ها بر اساس انتخاب داوطلبان است »نه رتبه آزمون آنها.

 

ترتيب علاقه داوطلب را در نظر نگيريد ؛ چون ممكن است با توجه به رتبه فقط به چند انتخاب اول دقت كرده باشد ؛

 

 

 

 

 

بنابراين اين انتخابها بر مبناي اولويت واقعي نمي باشند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۶ساعت   توسط صمدی  |